sloopwerkzaamheden oude kantoor Gerkens

Geacht college,

Door opmerkzame inwoners zijn we geattendeerd op de start van sloopwerkzaamheden op en in het oude Gerkens kantoor aan het einde van de Verlengde Zandweg, aan de Veerdijk.

Met een grote grijper is een sloopbedrijf doende de binnenruimte van dit kantoor/deze fabrieksruimte  af te breken, waarbij de restanten van de binnenruimte via verwijderde ramen naar buiten wordt getransporteerd. Langs de Zaanoever zijn zware balken op de weg/wal geplaatst om het manoeuvreren van het rijdend materieel op rupswielen te faciliteren. Hierbij zijn ook verkeersborden uit de grond gehaald, en ook het fietsknooppunteninformatiebord (zie foto). Deze weggehaalde bewegwijzering is echter van groot belang voor passanten en verkeer.

Deze werkzaamheden vinden plaats in een tijd met lange zomeravonden waarbij onze jeugd met elkaar geniet van het lange licht in de buitenlucht, met risico dat waaghalzen onder hen kunnen proberen het opengebroken pand te bezoeken.

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of Cargill u heeft geïnformeerd over de start van deze sloopwerkzaamheden, zijn de voorbereidingen en werkzaamheden met u besproken;
  2. Is voor de sloopwerkzaamheden een vergunning verleend;
  3. Kunt u aangeven hoe en wanneer de bewegwijzering weer wordt hersteld;
  4. Welke veiligheidsmaateregelen zijn er afgesproken om te voorkomen dat passanten en passerende (fiets-) verkeer, geen risico loopt door de sloopwerkzaamheden;
  5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er overeengekomen om te voorkomen dat onbevoegden na werktijden het pand betreden;
  6. Welke communicatie is overeengekomen om de omwonenden te informeren over de start van deze sloop, werktijden, de veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheid om eventueel vragen te stellen; en
  7. Ons is ook bekend dat sinds een maand het fietsknooppunten-bord bij het pand Batavia naast de Zaanbrug van zijn plaats is weggenomen. Kunt u aangeven waarom dit is verwijderd, en wanneer dit bord wordt teruggeplaatst.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA,

Monique Klootwijk en Kees-Jan Kindt