Kees Jan Kindt

Geacht college,

Afgelopen week hebben wij kennis genomen van berichtgeving in Het Noord-Hollands Dagblad en verschillende andere media dat steeds meer inwoners in de financiële problemen komen. In de berichtgeving is gerept dat één op de drie huishoudens in problemen dreigt te komen als niet wordt ingegrepen. Dit probleem raakt ook de Zaanstreek, en zeker ook Wormerland.

Deze berichtgeving is voor onze fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Op welke wijze heeft uw college zicht op de gevolgen van de stijging van de energielasten en de kosten voor het levensonderhoud voor onze inwoners?
  2. Is er in onze gemeente op dit moment sprake van een stijging in het aantal huishoudens of inwoners dat in financiële problemen dreigt te komen?
  3. Indien er sprake is van een stijging, zijn dit nu dan ook inwoners met een hoger inkomensniveau?
  4. Kunt u aangeven of er vooral sprake is van stijging bij bepaalde groepen (bijv. éénpersoons huishoudens, gezinnen, huiseigenaren etc.)
  5. Welke middelen zijn er voor deze inwoners beschikbaar om erger te voorkomen?
  6. Neemt u ook preventieve maatregelen, al dan niet in samenwerking met derden?
  7. Is er voldoende capaciteit bij hulpverleners om deze stijging op te vangen?
  8. In de berichtgeving staan ook oplopende huurachterstanden vermeld. Welke afspraken en inzet heeft de gemeente met WormerWonen en Parteon voor de aanpak van deze achterstanden?

In het Noord-Hollands Dagblad is bericht dat Zaanstad haar inwoners een app ter beschikking stelt voor geautomatiseerd budgetbeheer en mogelijkheden biedt om snel hulp te bieden indien nodig.

  1. Is het college in staat en bereid om aansluiting te zoeken bij het Zaanstadse initiatief van deze Plinkr-app.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA,

Monique Klootwijk en Kees-Jan Kindt