Schriftelijke vragen ontwikkeling appartementencomplex Lepelbladstraat 5, ondermijning en witwassen

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders van Wormerland

Wormer, 31 juli 2022

Geacht college,

Betreft: Project Lepelbladstraat 5 en verdenkingen drugscriminaliteit en witwassen

Het  NHD van 14 juli jongstleden berichtte over de arrestatie van een 44-jarige inwoner van Purmerend die verdacht wordt van betrokkenheid bij drughandel en witwassen. Bij doorzoeking van zijn woning werden onder meer een grote som geld, luxe goederen en een vuurwapen aangetroffen.

Deze verdachte blijkt initiatiefnemer voor de ontwikkeling van het appartementencomplex Lepelbladstraat 5.

Project Lepelbladstraat 5, Wormer

  1. Wat betekenen de arrestatie en de verdenkingen voor de realisatie van het te ontwikkelen appartementencomplex ;
  2. Hoe is voor de vergunningsverlening vastgesteld dat de initiatiefnemer in staat is om alle kosten te dragen die voortvloeien uit de ontwikkeling van het appartementencomplex, eventuele planschade, aanleg infrastructuur en andere lasten die uit de ontwikkeling voortvloeien;
  3. In hoeverre kan de arrestatie de draagkracht van de initiatiefnemer van dit project beïnvloeden;
  4. Zijn de direct omwonenden geïnformeerd over de recente ontwikkelingen met deze projectontwikkelaar.

2022 moniqueklootwijkOp de locatie Lepelbladstraat 5 is de voormalige supermarkt inmiddels gesloopt. En in het krantenartikel wordt over de bouw van het appartementencomplex gemeld dat de ontwikkeling al enige tijd stil ligt.

Artikel L, lid 3, van de anterieure overeenkomst stelt dat indien niet uiterlijk binnen 12 maanden nadat een onherroepelijke vergunning beschikbaar is, is gestart met de realisatieactiviteiten voor het vastgoed, de overeenkomst door beide partijen kan worden ontbonden.

  1. Kan het college aangeven of zij voornemens is om de overeenkomst te ontbinden of niet, en wat haar hiertoe motiveert.

Het krantenartikel van 14 juli vermeldt dat het modebedrijf van de verdachte ook bemoeienis heeft met de bouw van appartementen aan de Lepelbladstraat in Wormer, echter in de gemeentelijke stukken wordt alleen de ontwikkelaar als privépersoon vermeld;

  1. Kan het college aangeven welke bemoeienis dit modebedrijf heeft met de bouw van dit appartementenproject.

Ondermijning

In het coalitieakkoord is nadrukkelijk aandacht voor ondermijning van de bovenwereld door de onderwereld.

Uit bestaand onderzoek naar malafide activiteiten in de vastgoedsector blijkt dat veel crimineel verdiend vermogen in de vastgoedsector terechtkomt. Het is een sector waarin de illegale en de legale economie samenkomen. Het feit dat vastgoed waardevast is en dat er weinig toezicht wordt gehouden op deze sector maakt het voor malafide activiteiten zeer geschikt.

  1. Op welke wijze wordt onderzoek gedaan naar initiatiefnemers voor projectontwikkeling om te vermijden dat in Wormerland criminelen geld investeren in vastgoed.

In afwachting van uw beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Kees-Jan Kindt                  Monique Klootwijk