Geacht College,

Wormer is een dorp gebouwd aan het lint. Een dorpscentrum met pleinfunctie ontbreekt. Het winkelaanbod is verschraald en diverse winkelpanden hebben een woonfunctie gekregen. Het is belangrijk te koesteren wat resteert en het dorpscentrum waar mogelijk te versterken. De gemeenteraad vindt het van belang, dat de recreatief/toeristische identiteit van de gemeente wordt versterkt en door ontwikkeld; het centrum van Wormerland speelt daarin een rol, opdat bezoekers en passanten langer verblijven en terugkeren. In het licht van deze achtergrond worden navolgende vragen gesteld.

Kunstwerk Dorpscentrum Wormerland

logo groenlinks wormerlandpvdawormerland verticaal kleinIn 2017 heeft de raad besloten met een kunstwerk de plein- en ontmoetingsfunctie van het dorpscentrum te versterken en daarvoor een budget vast te stellen. Een traject van burgerparticipatie van 3 jaar heeft niet tot de gewenste uitkomst geleid. Om het dorpscentrum mooier, aantrekkelijker en uitnodigender te maken heeft de raad op 6 april 2021 een amendement aangenomen tot realisatie van eindontwerp B2 met toevoeging van 3 grote bomen in najaar 2021 en een aantal bankjes voor ouderen (met rugleuning). Geconstateerd wordt dat de uitvoering van het amendement tot op heden niet is voltooid.

Vraag 1: Waarom heeft het college niet zorg gedragen voor een adequate uitvoering van het amendement.

Vraag 2: Op welke termijn kan de uitvoering alsnog volledig plaatsvinden.

Zichtbaarheid  en aankleding dorpscentrum

Aankleding van het dorpscentrum nodigt inwoners en toeristen uit om in het centrum te verblijven en terug te keren.  De gemeente gaat 1400 woningen bouwen met name langs de Zaanoever; de verwachting is dat de bevolking met ca. 2.000 inwoners zal toenemen. Ook voor deze toekomstige inwoners is een vitaal dorpscentrum van belang. Markering van een dorpscentrum gelegen aan het dorpslint is nodig. Aan de lantaarnpalen kunnen banieren bevestigd worden of plantenbakken met bloemcorsages.

Vraag 3:Is het college bereid om stappen te ondernemen ter versterking en verfraaiing van het dorpscentrum?

Vraag 4: Welke concrete stappen zou het college willen ondernemen en op welke termijn?

Terrassen in het dorpscentrum

Een terras in het dorpscentrum nodigt inwoners en toeristen uit aldaar te verblijven. In het centrum is  thans welgeteld 1 terras, dat dagelijks open is. Dit terras is tijdens de corona-tijd geopend en sindsdien voor veel inwoners een gewilde ontmoetingsplaats geworden en daarmee een waardevolle verrrijking van ons dorpscentrum. In de visie van het college dient dit terras te verdwijnen. Verzoek van een ondernemer om een foodtruck met terras bij de Omslag te plaatsen, is in het verleden afgewezen. Ook een aanvraag tot aanleg van een terras nabij winkelcentrum Wormer werd op pragmatische gronden afgewezen.

Vraag 5: Vindt het college een terras in het centrum van belang?

Vraag 6: In hoeverre laat het college het belang van de inwoners en de versterking van het dorpscentrum meewegen?

Vraag 7: Waarom kiest de gemeente niet voor voortzetting van een coronatijd aangelegd terras, zoals in veel gemeentes wel is gebeurd?

Vraag 8: Heeft het college een visie over de functie van het dorpscentrum Wormer en op welke wijze wil het college daar gestalte aangeven.

Met vriendelijke groet,

 

Fractie GroenLinks
Elly Fens
Fractie PvdA
Kees-Jan Kindt