Leefomgeving veilig houden en onderhouden

Alleen in een veilige buurt kan je jezelf ontplooien

en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende periode meer aandacht vragen voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De risico’s van verspreiding van drugs-gerelateerde criminaliteit zijn ook in onze gemeente aanwezig. Het negatieve effect op de samenleving en de risico’s voor de omgeving zijn groot. Daarom willen we meer adequaat toezicht op omgevingen en situaties waar sprake is van verhoogd risico.

Het is prettiger wonen in omgeving die goed onderhouden is. Door verandering in het gebruik van deze omgeving en de gevolgen van klimaatverandering is het noodzakelijk bij de uitvoering van onze beheerplannen voor groen, openbare verlichting, riolering en wegen telkens te toetsen of ze nog aansluiten bij de huidige en toekomstige ontwikkeling.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat lopen, fietsen en gebruik van een rollator of rolstoel in de openbare ruimte goed en veilig mogelijk is.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Gericht toezicht op omgevingen en situaties waarin criminaliteit zich kan ontwikkelen.
  • Herijken van alle beheerplannen op actuele en toekomstige ontwikkelingen en het plannen en monitoren van de uitvoering daarvan.
  • Onderzoek naar het realiseren kindveilige fietsroutes die het centrum van Wormer doorkruisen. Vanaf de toegangsweg van de nieuwe woonwijk “Poort van Wormer” tot aan de Clausbrug een voetpad aanleggen naast het fietspad.
  • De verkeersveiligheid van kwetsbare oversteek- en kruispunten in de fietsstraat langs de Rigastraat wordt geëvalueerd.