besluitvorming

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt

en dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen, die wil, kan deelnemen, en de belangen van al onze inwoners worden behartigd en verdedigd. In de raad, maar ook daarbuiten.
Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en kunnen meedenken over oplossingen die mogelijk zijn.

De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze gemeentelijke taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwonersinitiatieven roert.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat er in zijn of haar omgeving gebeurt.
  • Inwoners kunnen een afspraak maken om op het gemeentehuis duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop zij met burgerparticpatie initiatieven kunnen starten, of inspraak vorm kunnen geven.
  • In elk raadsvoorstel wordt duidelijk aangegeven op welke manier inspraak en betrokkenheid zijn georganiseerd en hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten.