Gemeentehuis Wormerland

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen: eerlijke verdeling van onze welvaart,

omschakeling naar een duurzame economie, de gevolgen van de vergrijzing van onze samenleving opvangen en zorgen dat de overheid weer een betrouwbare overheid wordt die burgers beschermt en misstanden aanpakt. Het gaat om grote vragen die vragen om veranderingen op wereldschaal, in Europa, ons land, maar ook in Wormerland. Ook onze inwoners en onze gemeente worden geconfronteerd met de gevolgen van de grote veranderingen en onverstandige keuzes in het verleden. In onze gemeente kunnen we bijdragen aan de ambitieuze doelen die we moeten bereiken voor een duurzame en eerlijke samenleving. Daarbij zien wij GroenLinks als een natuurlijke bondgenoot. Voor een sociaal en duurzaam Wormerland